メインビュー

Staff Interview ฝ่ายขายและการตลาด

เราได้พัฒนา Multitasking ได้ฝึกทักษะใน
การจัดการงานเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมาย

ศุภมาส สมบูรณ์

เนื้อหางาน

การทำงานเป็นเซลล์ เราได้เรียนรู้การทำงานร่วมกับคนอื่น การปรับตัวให้เข้ากับสไตล์การทำงานของแต่ละคน

โดยรวมแล้วเซลล์จะโฟกัสที่ยอดขายเป็นหลัก ตอนนี้หลัก ๆ จะดูในเรื่องของออร์เดอร์และ Forecast ค่ะ อย่างเช่น เมื่อได้รับออร์เดอร์จากลูกค้า เราก็ต้องมาเช็คใบสั่งซื้อ แล้วก็เอาข้อมูลตรงนั้นไปลงข้อมูล ส่งให้แผนกวางแผนการผลิต เพื่อคอนเฟิร์มจำนวนชิ้นกับวันส่งงาน ในส่วนของ Forecast เราก็จะเอาข้อมูลมาเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลง
ซึ่ง Forecast จะส่งผลต่อยอดขาย แล้วก็ดูในเรื่องของ New model ด้วย อย่างเช่นถ้าลูกค้าส่ง New model มา เราก็ต้องเอาข้อมูล New model ไปคุยกับส่วนงานที่เกี่ยวข้อง ว่ามี material ครบหรือเปล่า ระยะเวลาในการผลิตกี่วัน เราสามารถจัดส่ง New model ตัวนี้กับลูกค้าได้เมื่อไหร่ เรื่องของราคาหัวหน้าจะเป็นคนตัดสินใจ ส่วนเราก็คอยติดตามการทำงานหลังจากนั้น

ในการทำงานเป็นเซลล์จึงได้ฝึกทั้ง Multitasking ทั้งจัดลำดับความสำคัญ ทั้งประสานงาน การฟัง การพูดคุย แล้วก็ได้เรียนรู้การทำงานร่วมกับคนอื่น การปรับตัวให้เข้ากับสไตล์การทำงานของแต่ละคน

ความท้าทาย

สิ่งที่สำคัญคือการจัดลำดับความเร่งด่วนและความสำคัญ เพื่อให้ทุกอย่างเป็นไปตามเป้าหมายที่วางเอาไว้

สิ่งที่ชอบในการทำงานคือเราได้พัฒนาตัวเองในเรื่องของ Multitaskingค่ะ ยอมรับว่างานเยอะ แต่ก็ได้ฝึกทักษะด้านการจัดการงาน รับมือกับปัญหาเฉพาะหน้า จัดลำดับความเร่งด่วนและความสำคัญ เพื่อให้ทุกอย่างเป็นไปตามเป้าหมายที่วางเอาไว้
สิ่งที่ชอบอีกอย่างคือการประสานงาน การได้คุย ได้รู้จักกับคนใหม่ ๆ ทั้งในแผนกและนอกแผนก ถึงจะวุ่นวายแต่ก็สนุกดีค่ะ

ความไม่แน่ไม่นอนในแต่ละวันจึงเป็นความท้าทายหลักๆ วันนึงเราไม่รู้ว่าเราจะเจอกับอะไรบ้าง นั่ง ๆ ทำงานอยู่อาจจะมีงานนู้นงานนี้แทรกเข้ามาให้เราตื่นเต้นเล่น มีปัญหามาให้แก้ มีลูกค้ามาให้ติดต่อ เป็นความท้าทายในแต่ละวัน
กับงานนี้เป็นงานแรก เราไม่เคยรู้ขั้นตอนในการทำงานมาก่อน ไม่รู้ว่าเซลล์ต้องทำอะไร แล้วในขั้นตอนการทำงานที่เป็นลักษณะของการผลิตงานเราก็ไม่รู้ ซึ่งพอเริ่มทำก็เริ่มเข้าใจมากขึ้น

สภาพแวดล้อมในการทำงาน

พยายามทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีไปพร้อม ๆ กับซัพพอร์ตคนในทีมด้วย เพื่อให้ทีมเซลล์เป็นทีมที่สตรอง

ถ้าพูดถึงเป้าหมายของการเป็นเซลล์ก็คงเป็นการ New model ถ้าเราได้งานใหม่ก็เท่ากับเราได้ผลิตงานมากขึ้น ได้ออร์เดอร์มากขึ้น ยอดขายเยอะขึ้น ซึ่งเราก็จะพยายามทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีไปพร้อม ๆ กับซัพพอร์ตคนในทีมด้วย เพื่อให้ทีมเซลล์เป็นทีมที่สตรอง
ส่วนเป้าหมายส่วนตัวก็อยากเรียนรู้งานให้มากกว่านี้ เพราะตอนนี้เรามีความรู้ในด้านต่าง ๆ ค่อนข้างน้อย ถ้าได้เรียนรู้พื้นฐานด้านต่าง ๆ มากขึ้นก็จะสะดวกกับการทำงาน เช่น ถ้าเรารู้ขั้นตอนในการผลิต เราก็จะสามารถพุดคุยกับลูกค้าได้ง่ายขึ้น